Közérdekű adatokAdatvédelmi tájékoztató

Közérdekű adatok

Vezetők, munkatársak

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. munkatársainak elérhetősége

Közadat szabályzat - Szabályzat a közérdekű adatok szolgáltatásáról, valamint közzétételének rendjéről

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

1. Személyesen: a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Központi Ügyfélszolgálatán
A központi ügyfélszolgálat címe: 1088 Budapest, Rákóczi út 25. III./3.
Telefonos ügyfélfogadási idő: munkanapokon (hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek 10.00- 16.00 óra között)
Személyes ügyfélfogadási idő: személyes ügyfélfogadásra kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően kerülhet sor, munkanapokon hétfőn és szerdán 10.00-16.00 óra között
2. Írásban: a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Szálteleki Orsolya részére címezve a 1088 Budapest, Rákóczi út 25. III./3. címre
3. Elektronikusan: szalteleki.orsolya kukac urania-nf.hu címen
4. Telefonon: + 36 1 486 3423

Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

Az integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentéseket a kivizsgálást végzőnek szóban, írásban és elektronikus úton az alábbi elérhetőségeken lehet megtenni:

• személyesen,
• telefonon,
• postai úton a Társaság székhelyére a kivizsgálást végzőnek címzett saját kezű felbontásra jelzéssel ellátott levélben,
• bejelentes@urania-nf.hu

Alapító Okirat

Tűzvédelmi Szabályzat

Etikai Kódex


A NEMZETI FILMSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ALAPTEVÉKENYSÉGÉRE, VALAMINT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LISTÁJA

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
• 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
• 2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról
• 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről és annak végrehajtási rendeletei
• 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
• 2008. évi XLVIII. a gazdasági reklámtevékenység egyes feltételeiről és egyes korlátairól
• 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
• 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
• 2004. évi II. törvény a mozgóképről
• 2000. évi C. törvény a számvitelről
• 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
• 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
• 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
• 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól
• 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
• 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól
• 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról


GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Éves beszámolók Közhasznúsági jelentések

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés 2021.

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés 2020.

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés 2019.

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés 2018.

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés 2017.

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés 2016.

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés 2015.

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés 2014.

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés 2013.

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés 2012.

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés 2011.

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés 2010.

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés 2009.

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés 2008.

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés 2007.

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés 2006.

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés 2005.

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés 2004.

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés 2003.

Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés 2002.


Szervezeti és személyi adatok

Vezető állású munkavállalók (Hatályos: 2021. május 1-től)

Nem vezető állású munkavállalók

Könyvizsgáló

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2012-2021 IV. negyedév


Közbeszerzés

Közbeszerzési terv 2021. év

Közbeszerzési terv 2020. év

Közbeszerzési terv 2019. év


2021. évi ötmillió forintot meghaladó beszerzések

2020. évi ötmillió forintot meghaladó beszerzések

2019. évi ötmillió forintot meghaladó beszerzések

2018. évi ötmillió forintot meghaladó beszerzések

2017. évi ötmillió forintot meghaladó beszerzések

2016. évi ötmillió forintot meghaladó beszerzések

2015. évi ötmillió forintot meghaladó beszerzések

2014. évi ötmillió forintot meghaladó beszerzések

2013. évi ötmillió forintot meghaladó beszerzések

2012. évi ötmillió forintot meghaladó beszerzések

 


EGYÉB DOKUMENTUMOK

Állami Számvevőszék Jelentés - A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok integritásának ellenőrzése – 208 gazdasági társaságnál” című ellenőrzés - Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. - 2021. december 16.

Állami Számvevőszék Jelentés - Az állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. - Intézkedési terv módosítása 2018.03.22

Állami Számvevőszék Jelentés - Az állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. - Intézkedési terv 2018.01.18

Állami Számvevőszék Jelentés - Az állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 2017.12.21

MNV Zrt. Ellenőrzési Igazgatóság Jelentés a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. gazdálkodásának vizsgáálatáról - Intézkedési terv 2014.12.19

MNV Zrt. Ellenőrzési Igazgatóság Jelentés a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. gazdálkodásának vizsgáálatáról 2014.11.14 I. rész

MNV Zrt. Ellenőrzési Igazgatóság Jelentés a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. gazdálkodásának vizsgáálatáról 2014.11.14 II. rész


 

Hírlevél feliratkozás

Az Ismeretlen Uránia - kötet

Met 2022-23 borító

Spanyol távlatok borító

 
Exhibition on Screen sorozat 2023

kávéház banner 290x

Uránia Aranykönyv

Hívjon minket +36 1 486-3400 Főoldal Az oldal tetejére

Pénztárnyitás: az első előadás előtt 30 perccel.
Pénztárzárás: az utolsó előadás kezdetét követően 15 perccel.
A kávézó a mozi nyitvatartási idejében tart nyitva.

© Uránia Nemzeti Filmszínház
Az Art-Mozi Egyesület tagmozija

1088 Budapest, Rákóczi út 21.

megközelítés
jegyinformáció
írjon nekünk!
közérdekű adatok
sajtó
Adatvédelmi tájékoztató